ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetci v našej spoločnosti si vážime každý osobný údaj, ktorý nám zveríte. Preto s takými údajmi vždy nakladáme tak, aby sme vašu dôveru nesklamali. Prosíme, prečítajte si, ako k ochrane osobných údajov pristupujeme.

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov sú:

Baťa, akciová společnost
Dlouhá 130
762 22 Zlín
IČO: 44268050, DIČ: CZ44268050
Spisová značka: B 872 vedená na Krajskom súde v Brne

a

Bata Brands SA
Avenue de Rhodanie 70
1007 Lausanne
Švajčiarsko
reg. číslo CHE-107.822.593

ZODPOVEDNÁ OSOBA PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Telefón: +420 577 685 277 (dostupný v pracovných dňoch od 8. do 17. h)
E-mail: dpo@bata.cz

ÚČELY SPRACOVANIA

Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

Účel spracovania

Právny titul

1)

Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy

Plnenie zmluvy

2)

Zodpovedanie otázok kontaktným centrom

Oprávnený záujem

3)

Cielená ponuka tovaru a služieb

Súhlas/Oprávnený záujem

4)

Marketingové akcie

Súhlas/Oprávnený záujem

5)

Hodnotenie spokojnosti s nákupom

Oprávnený záujem

6)

Zlepšovanie nášho webu na základe anonymných údajov z jeho používania

Oprávnený záujem

Ak ste členom/členkou nášho Baťa klubu, tak vaše dáta ešte využívame na nasledujúce účely:

7)

Realizácia vašej účasti vo vernostnom programe Baťa klub, a to vrátane čerpania výhod členstva, všetkej komunikácie v súvislosti s členstvom a realizácie účasti na súťažiach či iných akciách pre členov Baťa klubu.

Súhlas

ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre uvedené účely spracovania.

Osobné údaje

Účel spracovania

Meno, priezvisko

1, 2, 3, 5, 7

Pohlavie

3, 4, 7

Dodacia a fakturačná adresa

1

Telefónne číslo

1, 2, 3, 4

E-mailová adresa

1, 2, 3, 4, 5, 7

História nákupov

1, 3, 4, 5, 7

Historie navštívených stránok na našom webe

3, 4, 6

História aktivít v e-mailových kampaniach

3, 4, 6

Cookies, anonymizovaná IP adresa

1, 3, 4

Ak ste členom/členkou nášho Baťa klubu, spracovávame tiež nasledujúce osobné údaje:

Dátum narodenia

7

Číslo vernostnej karty Baťa klubu

1, 3, 4, 7

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Plnenie zmluvy

Osobné údaje získané pre spracovanie na základe plnenia zmluvy sú nutné pre plnenie uzavretej kúpnej zmluvy alebo pre zaistenie účasti v Baťa klube. Spracovanie pre účasť v Baťa klube je možné odvolať, bude to však mať za následok zánik členstva v Baťa klube.

Oprávnený záujem

Osobné údaje získané pre spracovanie na základe oprávneného záujmu nie sú nevyhnutné pre plnenie uzavretej kúpnej zmluvy alebo pre členstvo v Baťa klube. Ich spracovanie pre jednotlivé účely môžete odvolať.

Súhlas

Osobné údaje získané na základe vášho súhlasu spracovávame s cieľom realizácie vašej účasti vo vernostnom programe Baťa klub, a to vrátane čerpania výhod členstva, všetkej komunikácie v súvislosti s členstvom a realizácie účasti na súťažiach či iných akciách pre členov Baťa klubu. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre vaše členstvo v Baťa klube. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať, bude to však mať za následok zánik členstva v Baťa klube.

SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje môžu byť spracovávané automatizovane aj manuálne. Automatizované spracovanie (profilovanie) je použité iba na účely spracovania 3. Kedykoľvek môžete toto automatizované spracovanie odmietnuť na základe článku 21 GDPR. Profilovanie je možné vypnúť vo vašom používateľskom profile na webe Baťa klubu. Prípadne je možné o vypnutie požiadať zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje chránime ako oko v hlave a nikomu tretiemu ich nepredávame! Aby sme vám mohli ponúkať ten najlepší tovar a služby, používame kvalitné a overené nástroje tretích strán.

Názov príjemcu

Krajina

Účel spracovania

Mailkit s.r.o.

CZ

1, 3, 4, 7

Etnetera Activate a.s.

CZ

3, 4, 6, 7

ValueLab

IT

1, 3, 4, 7

NOV

SK

1

Keboola

US

1, 3, 4, 6, 7

Česká pošta

CZ

1

PPL

CZ

1

Hotjar

MT

6

Facebook – Meta Platforms Ireland Limited

IR

3, 4

Google Ads – Google Ireland Limited

IR

3, 4

Seznam.cz/Imedia.cz

CZ

3

Google Analytics – Google Ireland Limited

IR

3, 6

OBDOBIE ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame iba v nevyhnutnom čase, ktorý sa líši podľa účelov spracovania.

Účel spracovania

Obdobie uloženia osobných údajov

1)

Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy

5 rokov od vystavenia daňového dokladu. Podľa zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve – § 31 a § 32 je účtovná jednotka povinná archivovať účtovné doklady.

2)

Zodpovedanie otázok kontaktným centrám

najdlhšie 60 dní od zodpovedania otázky

3)

Cielená ponuka tovaru a služieb

Najdlhšie 30 dní od odvolania súhlasu/ odmietnutia spracovania podľa článku 21 GDPR

4)

Marketingové akcie

Najdlhšie 30 dní od odvolania súhlasu /odmietnutia spracovania podľa článku 21 GDPR

5)

Hodnotenie spokojnosti s nákupom

Najdlhšie počas záruky hodnotenia

6)

Zlepšovanie nášho webu na základe anonymných dát z jeho používania

2 roky

7)

Zaistenie účasti v Baťa klube, najmä výpočet odmien na základe histórie nákupov a personalizované priania k výročiu.

Najdlhšie 30 dní od ukončenia členstva

POLITIKA cookies

Súbor cookie je malý dátový súbor (textový súbor), ktorý sa ukladá v prehliadači zariadenia, keď návštevník vstúpi na stránku, a zhromažďuje informácie, ako je jazyková predvoľba alebo prihlasovacie údaje používateľa. Tieto súbory cookie pochádzajú od nás a nazývame ich vlastné súbory cookie. Používame tiež súbory cookie tretích strán, ktoré pochádzajú z inej domény, než je doména stránky, ktorú ste navštívili, a ktoré používame s cieľom reklamy a propagácie.

Ak si neprajete súbory cookies prijímať, môžete v nastaveniach svojho internetového prehliadača všetky súbory cookies z disku svojho počítača vymazať, zablokovať ich príjem alebo pracovať v tzv. anonymnom režime, kde sa cookies automaticky zmažú pri zatvorení okna prehliadača. Pre bližšie informácie vyhľadajte v pomocníkovi svojho internetového prehliadača kapitolu týkajúcu sa práve cookies:

Politiku spracovania súborov cookies detailne opisujeme tu: https://www.bata.sk/cookies.html

Vaše práva

Vaše osobné údaje sú citlivé informácie a máte právo vedieť, ako s nimi nakladáme. Neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, ak budete potrebovať:

 • získanie opisu osobných údajov – napíšte nám a my vám pošleme, aké dáta o vás máme,
 • opravu osobných údajov – napíšte nám, aké údaje máme nesprávne, a my zaistíme ich zmenu,
 • výmaz osobných údajov – ak si neprajete, aby vaše osobné dáta boli ďalej spracovávané, ozvite sa nám a my sa o to postaráme,
 • obmedziť spracovanie vašich osobných údajov – ak žiadate o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, dajte nám vedieť a my to zariadime,
 • odvolať súhlas – ak chcete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, dajte nám to, prosím, vedieť,
 • previesť osobné údaje – napíšte nám a my vám zašleme vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, aby ste mohli odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi osobných údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov podľa čl. 21 – dajte nám vedieť a my vašu požiadavku vybavíme,
 • podať sťažnosť – naším dozorným úradom je Úrad na ochranu osobných údajov, môžete sa naň kedykoľvek obrátiť so svojím problémom (veríme však tomu, že to nebude potrebné a že všetky vaše prípadné sťažnosti vyriešime k vašej spokojnosti spolu)

Odkazy na legislatÍvu

Postupujeme vždy v súlade s platnou legislatívou, ktorej plné znenie nájdete na týchto odkazoch:

Ústavný základ ochrany osobných údajov

 1. dohovor Rady Európy č. 108 z roku 1981
 2. článok 8 Charty základných práv EÚ
 3. článok 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
 4. článok 7 , 10 ods. 3 a 13 Listiny základných práv a slobôd

Všeobecné predpisy ochrany osobných údajov

 1. zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník
 2. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR)
 3. zákon č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov

4. zákon č. 480/2004 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti