SPÔSOBY DORUČENIA


CLICK & COLLECT

c&c

AKO TO FUNGUJE

Objednajte si Vaše nové topánky na www.bata.sk a vyberte si ktorúkoľvek predajňu Baťa, kde si môžete Vašu objednávku vyzdvihnúť


AKÉ VÝHODY VÁM TÁTO SLUŽBA PONÚKA:

 • Vyzdvihnutie Vašej objednávky najneskôr piaty pracovný deň
 • V prípade ak sa tovar nenachádza na Vami zvolenej predajni, urobíme všetko pre to, aby sme Vašu objednávku doručili k Vám na predajňu do piatich pracovných dní.
 • Možnosť okamžitej výmeny či vrátenia tovaru
 • Nie ste si istý veľkosťou? Žiaden problém, objednávku môžete bezplatne vymeniť či vrátiť na ktorejkoľvek predajni Baťa.
 • SMS notifikácia o stave Vašej C&C objednávky
 • Všetko máte pekne na dlani, o stave Vašej objednávky Vás budeme informovať SMS správou.
 • Celá táto služba doručenia je úplne zadarmo! Stačí jednoducho kliknúť, nakúpiť a tešiť sa na Vaše nové topánky či kabelku.
 • Široká ponuka doplnkového tovaru na udržiavanie Vašej obuvi
 • Starajte sa o Vaše topánky a tie sa Vám za to odvďačia pohodlím a vydržia krásne a nepoškodené dlhú dobu.


Tešíme sa na Vás na našich predajniach Baťa!


SLOVAK PARCEL SERVICE S. R. O. (3,90 EUR)


OBJEDNÁVKY VYZDVIHNUTIA

 • Objednaný tovar bude odoslaný kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Service s. r. o. (ďalej SPS). Nasledujúci deň po potvrdení dostupnosti tovaru predajňou Baťa


ZMENA DORUČOVACEJ ADRESY ZÁKAZNÍKA


KONTAKT ZÁKAZNÍKA

 • Kuriér môže, ale nie je povinný telefonicky kontaktovať zákazníka pred doručením.Telefónny kontakt pri objednaní je ale povinný z dôvodu možných problémov pri doručení.


INFORMÁCIE O ZÁSIELKACH

 • Informácie o zásielkach získate uvedením čísla balíka alebo čísla objednávky telefonicky na zákazníckom Baťa kontakt kontakt.sk@bata.com | +421 239 183 375
 • Informácia o dodaní zásielky bude k dispozícií nasledujúci pracovný deň po odoslaní zásielky.
 • Celú trasu zásielky od jej vybratia až po dodanie možno sledovať aj na internetovej stránke www.sps-sro.sk.


DODÁVANIE ZÁSIELOK

 • Dodávanie zásielok je zabezpečované spolupracovníkmi spoločnosti Slovak Parcel Service s. r. o.
 • Za dodanie sa považuje dodanie zásielky na adresu príjemcu zásielky.
 • Adresou sú údaje, ktoré slúžia na doručenie zásielky.
 • Dodanie zásielky môže byť pozastavené, ak príjemca nie je zastihnuteľný ani na tretí pokus, resp. zásielku odmietne prevziať. V takom prípade o danej skutočnosti spoločnosť SPS informuje odosielateľa, a ak nebolo s ním dohodnuté inak (náhradný telefonický kontakt, dohodnutie doručenia so zákazníkom na alternatívnu adresu a pod.), zásielka bude bez zbytočného odkladu vrátená odosielateľovi - firme Baťa.


PREVZATIE ZÁSIELKY

 • Prevzatie zásielky príjemca potvrdí svojim podpisom na doručovací hárok spoločnosti SPS.
 • V prípade, ak zásielku nepreberá príjemca uvedený na balíkovom štítku, uvedie na doručovací hárok aj vťah k príjemcovi.
 • Spoločnosť SPS odovzdá príjemcovi zásielku, ktorej obal nejaví známky poškodenia, až po podpísaní doručovacieho hárku, v prípade dobierky po podpísaní doručovacieho hárku a zaplatení dobierkovej sumy.
 • Až potom si môže príjemca zásielku otvoriť a skontrolovať (pričom nie je oprávnený vyžadovať prítomnosť a asistenciu spolupracovníka spoločnosti SPS).


REKLAMÁCIE A NÁHRADA ŠKODY

 • Reklamáciu podáva príjemca zásielky spoločnosti Baťa na adresu kontakt.sk@bata.com | +421 239 183 375 a to najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení zásielky.
 • Príjemca je povinný v prípade poškodenia zásielky uschovať pôvodné balenie zásielky k nahliadnutiu spoločnosti SPS a k zhotoveniu fotodokumentácie.
 • Po nahlásení poškodenia alebo straty zásielky, prípadne chýbajúcej časti zásielky príde zodpovedný pracovník spoločnosti SPS spísať škodový protokol a vyhotoviť fotodokumentáciu.
 • Lehota na vybavenie reklamácie, straty, poškodenia alebo úbytku zo zásielky je 30 dní.


SŤAŽNOSTI, PROBLÉMY