Anatómia nohy

Tvar ľudskej nohy sa vyvíjal z najstaršej stavby nohy, ktorá sa na svete objavila u prvých obojživelníkov pred dávnymi vekmi, ktorí začali žiť na pevnej zemi.
Noha je orgán, ktorý nachádzame výhradne u primátov. Má celý rad funkcií, z ktorých najvýznamnejšia je sprostredkovanie styku s pôdou, po ktorej chodíme, beháme a skáčeme. Anatomicky označujeme ako nohu iba spodný diel končatiny, uložený pod holenným kĺbom. Pevným podkladom ľudskej nohy sú kosti, ktoré sa spojujú v kĺboch. Kĺby sú spevnené väzmi a pohyby v nich sú ovládané svalmi. Výživu do nich prinášajú cievy a inerváciu zaisťujú miešne nervy. Noha je na svojom povrchu pokrytá kožou, v ktorej je mnoho citlivých nervových zakončení a potných žliaz. Na chrbtovej strane posledných článkov sú nechty, ktoré chránia konce prstov pred zranením.

"Ľudské chodidlo je stroj majstrovskej konštrukcie a umelecké dielo" (Leonardo da Vinci)

Chodidlo sa skladá z 26 kostí obalených svalmi v dĺžke cca 5,7 m, 107 väzov, žily, tepny a nervy v celkovej dĺžke 1,6 km a stovky tisíc potných žliazok a pórov. Palec má dve kosti, ostatné štyri prsty po troch. 52 kostí, ktoré sú dohromady na oboch chodidlách, predstavujú jednu štvrtinu kostí celého tela. Achillova šlacha je najväčšou a najsilnejšou šlachou v celom tele.

Anatomie nohy
1 holenná kosť 2 lýtková kosť 3 achillova šľacha 4 pätnej kosť 5 krychlovitá kosť 6 články prstov 7 hlezenní kost 8 články kostí 9 kosti klinové 10 nártové kosti

Anatomicky i fyziologicky nohu delíme na tri oddiely:

  • Zánartie Časť nohy, ktorá je málo pohyblivá a pevná, prenáša hmotnosť tela, je tvorená siedmymi zánartovými kosťami.
  • Nárt Pružná časť nohy, tlmí nárazy pri chôdzi, je tvorený piatimi nártovými kosťami
  • Prsty Udržujú stabilitu nohy, pričom palec je dôležitý pri odvíjaní nohy od podložky pri chôdzi a behu, prsty sú zo štrnástich článkov - palec má dva články, ostatné prsty sú trojčlánkové
Anatomie nohy
1 členok 2 päta 3 chodidlo 4 prsty 5 zánartie 6 nárt

Obuv musí rešpektovať anatomické a fyziologické vlastnosti nôh, musí preto byť v pätovej časti pevná a vpredu ohybná (flexibilná).

Pre správny anatomický tvar nohy je veľmi dôležité postavenie pätovej kosti vzhľadom k ose celej dolnej končatiny. Správne postavenie pätovej kosti je také, keď jej os je v predĺžení vertikálnej osy bérca, tj. kolmo k podložke. Pätovú kosť však často nachádzame v inom postavení. Nesprávne postavenie pätovej kosti má dve zákl. varianty:

  • postavenie vbočené (valgózne - nohy do X)
  • postavenie vybočené (varózne - nohy do O)

Pre správnu funkciu nôh má rozhodujúci význam dobre vytvorená nožná klenba, ktorá je podmienená tvarom a účelom zoskupenia zánartových a nártových kostí. Rozlišujeme nožnú klenbu podĺžnu a priečnu. Klenutie nohy má za následok, že sa noha neopiera o podložku celou chodidlovou plochou, ale len v troch miestach. Význam nožných klenb je mnohostranný. Umožňuje pružnú chôdzu, vhodným rozložením zaťaženia uľahčuje udržanie rovnováhy tela i v stoji na jednej nohe, a cievy a nervy uložené v plôške nohy chráni pred tlakom. Pri oslabení väzov a svalov udržujúcich nožnú klenbu dochádza k ich poklesu, vzniká podĺžne alebo priečne plochá noha.