BAŤA VO SVETE

Spoločnosť Baťa prevádzkuje svoje aktivity na celom svete, jej činnosť na piatich kontinentoch je riadená štyrmi regionálnymi obchodnými jednotkami (MBU).

toronto

Každá z týchto jednotiek sa špecializuje na prácu špecifickú pre svoj región, napríklad na vývoj produktov, nákup, alebo podporu marketingu. Každá z týchto MBU je samostatným podnikateľským subjektom a môže sa rýchle adaptovať na zmeny na trhu a využívať potenciálne príležitosti pre rast.

Sila spoločnosti Baťa je daná jej celosvetovou prítomnosťou. Všetky miestne pobočky majú vlastné vedenie, ale každá z nich ťaží zo vzťahov k nadnárodnej organizácii čo sa týka informačných systémov, inovácií produktov, alebo nákupu.


BAŤA DNES…

  • Obslúži 1 milión zákazníkov za deň
  • Zamestnáva viac než 40 000 ľudí
  • Prevádzkuje 4 600 obchodov
  • Riadi predaj vo viac než päťdesiatich krajinách
  • Prevádzkuje 40 výrobných závodov v 26 krajinách


4 OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI BAŤA

  • Bata Europe, Lausanne
  • Bata Asia Pacific-Africa, Singapore
  • Bata Latin America, Mexico
  • Bata North America, Toronto