MÚZEUM


14. BUDOVA BAŤOVSKÉHO AREÁLU

Milovníci umenia, kultúry i vzdelanosti sa konečne dočkali. Bývalé továrenské budovy s baťovským označením 14 a 15 v zlínskom Baťovom areáli sa obliekli do nového šatu a menom 14|15 BAŤOVHO INŠTITÚTU budú opäť slúžiť ľuďom.

muzem

Prostredníctvom viac ako tisícky exponátov zoznámia návštevníkov s históriou i súčasnosťou obúvania, vývojom výroby obuvi a dejinami obuvníckeho remesla. Zbierkový fond sleduje vývoj obúvania od najstaršieho obdobia českých dejín až po súčasnosť. Najskoršie obdobie je zachytené prostredníctvom replík. Najstaršie originály pochádzajú z konca 16. storočia.


Pondelok - ZATVORENÉ

Utorok, streda - 10.00 - 18.00

Štvrtok 10.00 - 20.00

Piatok - nedeľa 10.00 - 18.00


Vstupenku môžete zakúpiť prostredníctvom rezervačného systému, kde možno tiež online sledovať stav voľných miest v jednotlivých prehliadkach.

Do všetkých priestorov centra 14|15 BAŤOV INŠTITÚT je zabezpečený bezbariérový prístup. Dostupné WIFI zdarma.

Kontaktná osoba: ing. Silvie Lečíková, tel.: 573 032 326 nebo 734 769 971

www.muzeum.zlin.cz


zlin

BAŤOVE MÚZEUM OBUVI V TORONTE

Oficiálne múzeum Baťovej spoločnosti BSO vzniklo na základe kolekcie historickej a etnickej obuvi rodiny, ktorá po odchode z Čiech neprestala v doplňovaní tejto jedinečnej zbierky. V roku 1979, kedy objem zbierky presiahol možnosti privátnych priestorov, založila Baťova rodina Nadáciu Obuvníckeho Múzea. Tá sa mimo ďalších aktivít profesionálne stará o údržbu a prezentáciu a spravuje Baťove Múzeum v Toronte.

Img__1


Súčasťou zbierky je v súčasnosti viac ako 10.000 párov bôt a ďalších doplnkov.

"Návštevníci sa zoznámia s históriou i súčasnosťou obuvníctva, vývojom výroby obuvy a dejinami obuvníckeho remesla"toronto