HISTÓRIA

1894

Pri zrode spoločnosti, ktorá bola založená vo vtedajšom Československu v meste Zlín, stoja traja súrodenci pochádzajúci z rodiny s dlhoročnou obuvníckou tradíciou. Antonín, Anna a Tomáš Baťovi zakladajú firmu s pôvodným názvom A. & T. Baťa. Týmto krokom ustupujú od tradičného modelu prevažne súkromných obuvníkov vyrábajúcich na zákazku.

1894


1895

Onedlho po založení spoločnosti sa vedenia ujíma výhradne Tomáš Baťa. Brat Antonín odchádza na vojnu, sestra Anna sa vydáva a spoločnosť opúšťa.

1895


1897

Tomáš Baťa predstavuje nový trend, tzv. "baťovky". Ide o plátenú obuv, ktorá je vďaka svojej nízkej cene a krátkej výrobnej lehote dostupná aj chudobnejším ľuďom.

1897


1905

Vďaka rýchlemu rozvoju spoločnosti a flexibilite Tomáša Baťu dochádza k obrovskému nárastu výroby. 250 zamestnancov vyrába vyše 2 200 párov topánok denne. Svojim jedinečným prístupom k zákazníkovi dokáže okamžite reagovať na jeho potreby. Práve odtiaľ pochádza známe motto Tomáš Baťu "Náš zákazník, náš pán."

1905


1909

Nárast na poli odbytu spôsobuje prekročenie hraníc. Vďaka veľkému záujmu o kvalitné topánky, ktoré sú k dostaniu v niekoľkých dizajnoch, zakladá Tomáš Baťa v Nemecku, na Balkáne a na Strednom východe predajné agentúry.

1909


1917

Predaj stále rastie, dosahuje 2 miliónov párov za rok, počet zamestnancov presahuje 5000. Vďaka prosperite firmy Baťa buduje nové predajne, vedľa tovární zakladá školy a nemocnice a stavia obytné domy.

1917


1922

Najvýraznejšie problémy nastali roku 1922. Po prvej svetovej vojne dochádza k devalvácii meny, ktorá znižuje nákupnú silu. Tomáš Baťa podniká riskantný krok, ktorý je dodnes považovaný za jeho najvýraznejší marketingový aj reklamný ťah - znižuje cenu topánok o 50%.

1922


1925

Od roku 1923 zaviedol Baťa systém, kedy sa jednotlivé časti firmy stávajú autonómne a sú zodpovedné za vlastné hospodárske výsledky. Ich úlohou je byť v zisku a každý vo firme sa tak vlastne stáva podnikateľom. Baťa tiež zakladá vlastnú školu, ktorá sa sústreďuje na potrebné vzdelanie, zahŕňa praktický tréning a vychováva si tak svojich budúcich manažérov.

1925


1927

Baťa zakladá novú pásovú výrobu. Produkcia sa zvyšuje o 75%, z 9 miliónov na 15 miliónov párov za rok.

1927


1931

V 30. rokoch 20. storočia je Baťa popredným exportérom obuvi na svete. Zakladá továrne vo Švajčiarsku, Nemecku, Anglicku, Francúzsku, Juhoslávii, Holandsku, USA a Indii.

1931


1932

Tomáš Baťa tragicky umiera pri leteckej nehode na ceste do švajčiarskej továrne. Vedenia spoločnosti sa ujíma jeho nevlastný brat Ján Baťa, pod ktorého vedením sa zameranie spoločnosti rozširuje a vyrábajú sa pneumatiky, lietadlá, bicykle. Tomáš J. Baťa, syn Tomáša Baťu, zvoláva Prvý medzinárodný kongres mladých Baťovcov.

1932


1934

Rozširovanie spoločnosti do zahraničia naberá dynamické tempo. V roku 1937 sú zakladané nové sklady v Holandsku, Singapure alebo Francúzsku. Spoločnosť dokonca získava dve lode na prepravu svojho tovaru cez more.

1934


1939

Baťa prevádzkuje 63 spoločností s rôznym podnikateľským zámerom. Obuvnícky business však stále zostáva tým hlavným. Vo viac ako 30 krajinách sveta predáva Baťa cez 60 miliónov obuvi.

1939


1940

Pod vedením Tomáša J. Baťu je časť manažmentu spoločnosti presunutá do Batawy, blízko kanadského Toronta.

1940


1945

Komunistická vláda na konci druhej svetovej vojny znárodnila všetky podniky Baťa vo východnej Európe. Spoločnosť tak začína znovu budovať svoje postavenie z pobočiek mimo východnú Európu.

1945


1960S

Centrála spoločnosti je pod vedením Tomáša J. Baťu oficiálne presunutá do kanadského Toronta. Spoločnosť rozširuje svoj dosah, zakladaním nových tovární posilňuje rozvoj spoločnosti na medzinárodnom poli.

1960


1970S

Baťa rozširuje svoje portfólio o privátne značky, medzi ktoré patrí Bubblegummers, Power, Marie Claire, North Star.

1970


1980S

V 80. rokoch sa Baťa ešte viac sústredí na maloobchodný predaj. Prichádza s novým konceptom športového oddelenia a otvára veľkoformátové predajne.

1980


1989

Po páde komunizmu je Tomáš Baťa pozvaný vtedajším prezidentom Václavom Havlom späť do Československa a získava ocenenie národného hrdinu. Otvárajú sa nové predajne s hlavnou centrálou v Zlíne. V dolnom Němčí, ktoré je dodnes jediným výrobným miestom obuvi Baťa na území Českej republiky, sú sprevádzkované výrobné linky.

1989


1990S

Sústredenie sa na kreativitu, dokonalý produkt a ešte vyššiu kvalitu produktov i služieb, sú hlavnými smermi, ktorými sa politika spoločnosti uberá. Výsledkom je prémiová kolekcia Baťa.

1990


1995

Baťa posilňuje vzťahy a upevňuje svoju pozíciu vo východnej Európe, znovu otvára obchody v Rusku, Poľsku, Chorvátsku a Slovinsku.

1995


1999

Baťa sa prispôsobuje vývoju trhu a reaguje na zmeny. Ustupuje od výroby samotnej a orientuje sa hlavne na dizajn, marketing a distribúciu.

1999


2001

Zakladateľov vnuk Tomáš J. Baťa sa ujíma vedenia spoločnosti. Mení sa štruktúra spoločnosti, ktorej politika je rozdelená na 4 hlavné obchodné jednotky, ktoré dohliadajú na určité regióny. Vďaka tomuto rozdeleniu sa efektivita pôsobenia v jednotlivých regiónoch zvyšuje.

2001


2002

Súčasťou rozmachu značky sú nielen nové predajne, ale aj nové polia pôsobenia. Po celom svete sa otvárajú Baťove inovatívne centra, ktoré sa sústreďujú nielen na design obuvi, ale aj na najnovšie technológie výroby.

2002


2004

Novým krokom je otvorenie Baťovho centra pre verejné obstarávanie v čínskom Guanzhou a rozdelenie spolupráce na otvorenie maloobchodných predajní Baťa.

2004


2006

Baťa sa podieľa na modernizácii továrenského komplexu Batanagar blízko Kalkaty. Komplex zahŕňa stavbu 2500 domov pre zamestnancov, stavbu nemocnice, školy, IT parku, hotela a luxusných bytov. Plánované dokončenie je v roku 2011. Podiel na tejto aktivite dokazuje diverzitu a široký záber profesionálnej obuvníckej spoločnosti a upevňuje jej postavenie na medzinárodnom trhu.

2006


2008

Založenie Bata Emerging Markets Unit, ktorej cieľom je zefektívnenie aktivít v Latinskej Amerike, Afrike, Ázii a Indii.

2008


2009

V talianskej Padove je založené European Shoe Innovation Centre (SICE). Toto centrum mapuje výskum nových materiálov, technológií, dizajnuje produkty od popredných svetových dodávateľov a dodáva ich do všetkých európskych predajní.

2009


2010

Baťa sa venuje aj charite. V roku 2010 bola založená spoločnosť (The Bata Children 's Program), ktorá v spolupráci s rôznymi špecialistami realizuje projekty, ktorých cieľom je pomôcť rodinám a deťom po celom svete na poli zdravotnom, pri rozvoji podnikania, sústreďuje sa na vzdelanie či pomoc pri prírodných katastrofách. V súčasnej dobe pôsobí v 19 krajinách a v nasledujúcich rokoch plánuje rozšírenie do niekoľkých ďalších.

2010