FUNDACJA Tomasza Baty 

Fundacja Tomasza Baty rozpoczęła działalność 1 maja 1998. W tym samym czasie, po przebudowie, została otwarta willa Tomasza Baty.

Motto: „Promując kulturę, edukację i młodzież, rozwijaj wartości społeczeństwa i ducha przedsiębiorczości, które rozsławiły imię Bata”.

Fundacja wspiera działania pożytku publicznego, edukację młodych ludzi oraz rozwija wartości kulturalne i społeczne w celu wzmocnienia etyki życia i przedsiębiorczości. Jej misją jest nie tylko zachowanie historii i tradycji Baty jako takiej, ale także wspieranie projektów mających na celu zdrowy rozwój dobrze prosperującej społeczności. Willa Tomasza Baty stała się miejscem, w którym odbywa się wiele działań edukacyjnych, społecznych i kulturalnych.

Willa Tomasza Baty stała się siedzibą oddziału organizacji Junior Achievement 1 maja 1998 r. Jest to najstarsza i największa edukacyjna organizacja non-profit na świecie. Organizacja została założona w 1919 roku, aby edukować młode pokolenie, aby doceniało wartości wolnego rynku, rozumiało podstawowe zasady biznesu i ekonomii, rozwijało moralne umiejętności przywódcze i przygotowywało się do udziału w procesie pracy. Jej oddziały działają obecnie w 115 krajach i mają ponad 7 milionów uczniów i studentów w wieku od 6 do 22 lat. Za tym udanym projektem stoi zaangażowanie i entuzjazm renomowanych przedsiębiorców, takich jak rodzina Baty. Więcej informacji o fundacji można znaleźć tutaj.