ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všichni v naší společnosti si vážíme každého osobního údaje, který nám svěříte. Proto s takovými údaji vždy nakládáme tak, abychom Vaši důvěru nezklamali. Prosíme přečtěte si, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnými správci osobních údajů jsou:

Baťa, akciová společnost
Dlouhá 130
762 22 Zlín
IČ: 44268050, DIČ: CZ44268050
Spisová značka: B 872 vedená u Krajského soudu v Brně

a

Bata Brands SA
Avenue de Rhodanie 70
1007 Lausanne
Švýcarsko
reg. číslo CHE-107.822.593

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Telefon: +420 577 685 277 (dostupný v pracovních dnech od 8 do 17 h)
E-mail: dpo@bata.cz

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

Účel zpracování

Právní titul

1)

Plnění práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy

Plnění smlouvy

2)

Zodpovězení dotazů kontaktním centrem

Oprávněný zájem

3)

Cílená nabídka zboží a služeb

Souhlas / Oprávněný zájem

4)

Marketingové akce

Souhlas / Oprávněný zájem

5)

Hodnocení spokojenosti s nákupem

Oprávněný zájem

6)

Zlepšování našeho webu na základě anonymních dat z jeho používání

Oprávněný zájem

Jste-li členem / členkou našeho Baťa klubu, tak ještě využíváme Vaše data k následujícím účelům:

7)

Realizace Vaší účasti ve věrnostním programu Baťa klub, a to včetně čerpání výhod členství, veškeré komunikace v souvislosti s členstvím a realizace účasti v soutěžích či jiných akcích pro členy Baťa klubu.

Souhlas

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme jen osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro uvedené účely zpracování.

Osobní údaje

Účel zpracování

Jméno, příjmení

1, 2, 3, 5, 7

Pohlaví

3, 4, 7

Dodací a fakturační adresa

1

Telefonní číslo

1, 2, 3, 4

Emailová adresa

1, 2, 3, 4, 5, 7

Historie nákupů

1, 3, 4, 5, 7

Historie navštívených stránek na našem webu

3, 4, 6

Historie aktivit v emailových kampaních

3, 4, 6

Cookies, anonymizovaná IP adresa

1, 3, 4

Jste-li členem / členkou našeho Baťa klubu, zpracováváme také následující osobní údaje:

Datum narození

7

Číslo věrnostní karty Baťa klubu

1, 3, 4, 7

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Plnění smlouvy

Osobní údaje získané pro zpracování na základě plnění smlouvy jsou nutné pro plnění uzavřené kupní smlouvy, nebo pro zajištění účasti v Baťa klubu. Zpracování pro účast v Baťa klubu je možno odvolat, bude to však mít za následek zánik členství v Baťa klubu.

Oprávněný zájem

Osobní údaje získané pro zpracování na základě oprávněného zájmu nejsou nezbytné pro plnění uzavřené kupní smlouvy nebo pro členství v Baťa klubu. Jejich zpracování pro jednotlivé účely můžete odvolat.

Souhlas

Osobní údaje získané na základě vašeho souhlasu zpracováváme za účelem realizace Vaší účasti ve věrnostním programu Baťa klub, a to včetně čerpání výhod členství, veškeré komunikace v souvislosti s členstvím a realizace účasti v soutěžích či jiných akcích pro členy Baťa klubu. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro vaše členství v Baťa klubu. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat, avšak bude to mít za následek zánik členství v Baťa klubu.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. Automatizované zpracování (profilování) je použito pouze pro účely zpracování 3. Kdykoliv můžete toto automatizované zpracování odmítnout na základě článku 21 GDPR. Profilování je možno vypnout ve Vašem uživatelském profilu na webu Baťa klubu. Případně je možno o vypnutí požádat pověřence pro ochranu osobních údajů.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje chráníme jako oko v hlavě a nikomu třetímu je neprodáváme! Abychom Vám mohli nabízet to nejlepší zboží a služby, používáme kvalitní a ověřené nástroje třetích stran.

Název příjemce

Země

Účel zpracování

Mailkit s.r.o.

CZ

1, 3, 4, 7

Etnetera Activate a.s.

CZ

3, 4, 6, 7

ValueLab

IT

1, 3, 4, 7

NOV

SK

1

Keboola

US

1, 3, 4, 6, 7

Česká pošta

CZ

1

PPL

CZ

1

Hotjar

MT

6

Facebook – Meta Platforms Ireland Limited

IR

3, 4

Google Ads - Google Ireland Limited

IR

3, 4

Seznam.cz / Imedia.cz

CZ

3

Google Analytics - Google Ireland Limited

IR

3, 6

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování.

Účel zpracování

Doba uložení osobních údajů

1) Plnění práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy

5 let od vystavení daňového dokladu. Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – § 31 a § 32 je účetní jednotka povinna archivovat účetní doklady.

2) Zodpovězení dotazů kontaktním centrem

nejdéle 60 dní od zodpovězení dotazu

3) Cílená nabídka zboží a služeb

Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu / odmítnutí zpracování dle článku 21 GDPR

4) Marketingové akce

Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu /odmítnutí zpracování dle článku 21 GDPR

5) Hodnocení spokojenosti s nákupem

Nejdéle po dobu záruky hodnocení

6) Zlepšování našeho webu na základě anonymních dat z jeho používání

2 roky

7) Zajištění účasti v Baťa klubu, zejména výpočet odměn na základě historie nákupů a personalizovaná přání k výročí.

Nejdéle 30 dnů od ukončení členství.

POLITIKA cookies

Soubor cookie je malý datový soubor (textový soubor), který se ukládá v prohlížeči zařízení, když návštěvník vstoupí na stránku, a shromažďuje informace, jako je jazyková předvolba nebo přihlašovací údaje uživatele. Tyto soubory cookie pocházejí od nás a nazýváme je vlastní soubory cookie. Používáme také soubory cookie třetích stran, které pocházejí z jiné domény, než je doména stránky, jež jste navštívili, a které používáme za účelem reklamy a propagace.

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem nebo pracovat v tzv. anonymním režimu, kde se cookies automaticky smažou při zavření okna prohlížeče. Pro bližší informace vyhledejte v nápovědě vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se právě cookies:

Politiku zpracování cookies souborů detailně popisujeme zde: https://www.bata.cz/cookies.html

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud budete potřebovat:

 • získání opisu osobních údajů - napište nám a my Vám pošleme, jaká data o Vás máme,
 • opravu osobních údajů - napište nám , jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich změnu,
 • výmaz osobních údajů - pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla dále zpracovávána, ozvěte se nám a my se o to postaráme,
 • omezit zpracování vašich osobních údajů – pokud žádáte o omezení zpracování Vašich osobních údajů, dejte nám vědět a my to zařídíme,
 • odvolat souhlas - pokud chcete odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dejte nám to prosím vědět ,
 • převést osobní údaje – napište nám a my Vám zašleme Vaše osobní údaje, které zpracováváme, abyste mohl(a) předat tyto údaje jinému správci osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 21 – dejte nám vědět a my Váš požadavek vyřídíme,
 • podat stížnost - naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny Vaše případné stížnosti vyřešíme k Vaší spokojenosti spolu)

Odkazy na legislativu

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

Ústavní základ ochrany osobních údajů

 1. úmluva Rady Evropy č. 108 z roku 1981
 2. článek 8 Charty základních práv EU
 3. článek 16 Smlouvy o fungování Evropské unie
 4. článek 7 , 10 odst. 3 a 13 Listiny základních práv a svobod

Obecné předpisy ochrany osobních údajů

 1. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 2. nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR)
 3. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 4. zákon č. 480/2004 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti