NADACE TOMÁŠE BATI

Činnost Nadace Tomáše Bati byla zahájena dne 1. května 1998 a současně s ní se po rekonstrukci otevřela také vila Tomáše Bati, v níž má nadace své sídlo.

Motto: „Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným.“

Nadace podporuje veřejně prospěšné aktivity, výchovu a vzdělání mládeže, rozvíjí kulturní a společenské hodnoty s cílem posílení etiky života a podnikání. Jejím posláním je nejen uchování baťovské historie a tradic jako takových, ale i podpora projektů zaměřených na zdravý rozvoj prosperující komunity. Vila Tomáše Bati se stala místem, kde se odehrává mnoho vzdělávacích, společenských a kulturních aktivit.

Vila Tomáše Bati se od 1. 5. 1998 stala také sídlem poboček organizace Junior Achievement. Jedná se o nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací neziskovou organizaci na světě. Tato organizace byla založena v roce 1919 s cílem vzdělávat mladou generaci, aby uměla ocenit hodnoty volného trhu, pochopit základní principy podnikání a ekonomie, rozvinout v ní morální řídící schopnosti a připravit ji na zapojení se do pracovního procesu. Nyní její pobočky pracují ve 115 zemích a jejich členem je více než 7 milionů žáků a studentů ve věku od 6 do 22 let. Nasazení i nadšení mezinárodně uznávaných podnikatelů, jakými jsou i členové rodiny Baťa, stojí v pozadí tohoto úspěšného projektu.

vila

Další informace o nadaci se dozvíte na jejích stránkách.