HISTORIE


bata

PŘÍBĚH FIRMY BAŤA ZAČAL V ROCE 1894

Firmu Baťa založili 21. září 1894 tři sourozenci, kteří do ní vložili své nevelké dědictví. Jejich závod, jeden z prvních „velkovýrobců“ obuvi na světě, tvořila skupinka šiček a ševců, kteří šili boty nejen pro své sousedy, ale i pro vzdálenější obchodníky.

O necelých 10 let později vyráběl Baťa 2 200 párů denně, a aby vyhověl poptávce, využíval nápaditou představivost, šikovné ruce a moderní strojní zařízení. Byly vyvinuty novátorské modely obuvi a nové způsoby jejich propagace, citlivě reagující na chování zákazníka. I přes hospodářský pokles za první světové války, nedostatek materiálu, nedostatek pracovních sil a kartely se v roce 1917 prodej zvýšil přibližně na dva milióny párů ročně. Tento rok předznamenává počátek Baťova historického odkazu.

Ve Zlíně Baťa postavil kolem továrny pro své dělníky a jejich rodiny byty, školy a nemocnice – tato koncepce měla být v příštích letech napodobena v dalších částech světa. Ve velmi těžkých dobách poskytovala firma Baťa levné nájmy a potraviny, protože zakladatel Tomáš Baťa pevně věřil, že podnik by měl sloužit veřejnosti.

bata


ÚSPĚCH DÍKY INOVACI

Po 1. světové válce vymyslel Tomáš plán, jak se přizpůsobit poválečným ekonomickým potížím, a snížil ceny obuvi o 50 %. Dělníci souhlasili se snížením mezd o 40 % a Baťa jim na oplátku dodával jídlo, oblečení a další nezbytnosti za poloviční cenu. Tento odvážný krok se osvědčil a Baťovy obchody zaplavili zákazníci.

Baťa značně předběhl svou dobu vytvořením „samosprávných dílen a oddělení“, v nichž zaměstnanci mohli přispívat svými nápady a ovlivnit svůj vlastní výdělek úsilím o vyšší ziskovost oddělení. Byly založeny nové společnosti ve Francii, Rakousku, Rumunsku, Švédsku, Švýcarsku, Egyptě, Belgii, Finsku, Lucembursku, Maďarsku, Itálii, Indonésii, Singapuru a Indii.

První zahraniční výrobní závody byly vybudovány ve švýcarském Möhlinu a v indické Kalkatě. Závody a okolní vesnice byly často stavěny podle zlínského modelu. Pod vedením mladého Tomáše J. Bati a dalších vznikla řada zahraničních obchodních organizací a dalších výrobních závodů, v průměru nejméně dva ročně, což trvalo až do 60. let.

bata


OD 70. DO 90. LET

Na počátku 2. světové války Baťa zaměstnával 42 000 lidí. Po válce, když komunistické vlády znárodnily všechny Baťovy společnosti ve východní Evropě, Baťa přetrval díky obnově své společnosti ze zbývajících organizací umístěných mimo východní Evropu. Prodej stěžejních druhů sortimentu, například dámských lodiček, prudce vzrostl a společnosti se opět začalo dařit.

Zakladatelův syn Tomáš J. Baťa podnikl odvážný krok, když s více než 100 rodinami přesídlil do Kanady, kde založil podnik Bata Shoe Company of Canada. V polovině století Baťa dosahuje pozice předního světového vývozce obuvi.

V průběhu 70., 80. a 90. let, když se Thomas G. Baťa připravoval převzít zodpovědnost za vedení celosvětových operací, zahájil tým otce a syna reorganizaci svého podniku s využitím nových, inovačních strategií řízených Baťovými hlavními zásadami a zaměřených na zákazníky, marketing a zaměstnance. Baťa zavedl celou řadu originálních koncepcí, například značkové výrobky, novátorské koncepce maloobchodních prodejen, prodejní politiku orientovanou na životní styl a přidání neobuvnického zboží. Dnes Baťa prodává v síti svých společností ve více než 70 zemích průměrně 270 miliónů párů obuvi.

bata


PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST

Od svých skromných začátků před 120 lety se firma Baťa rozrostla v důvěryhodnou globální společnost, která nabízí módní a cenově dostupnou obuv pro každého člena rodiny. V tomto růstu budeme pokračovat i v 21. století a i nadále se budeme snažit překonávat očekávání našich zákazníků.

bata

JAK ŠEL ČAS

1894

U zrodu společnosti, která byla založena v tehdejším Československu ve městě Zlín, stojí tři sourozenci pocházející z rodiny s dlouholetou ševcovskou tradicí. Antonín, Anna a Tomáš Baťovi zakládají firmu s původním názvem A. & T. Baťa. Tímto krokem ustupují od tradičního modelu převážně soukromých ševců vyrábějících na zakázku.

1894


1895

Zanedlouho po založení společnosti se vedení ujímá výhradně Tomáš Baťa. Bratr Antonín odchází na vojnu, sestra Anna se vdává a společnost opouští.

1895


1897

Tomáš Baťa představuje nový trend, tzv. “baťovky”. Jde o plátěnou obuv, která je díky své nízké ceně a krátké výrobní lhůtě dostupná i chudším lidem.

1897


1905

Díky rychlému rozvoji společnosti a flexibilitě Tomáše Bati dochází k obrovskému nárůstu výroby. 250 zaměstnanců vyrábí přes 2 200 párů bot denně. Svým jedinečným přístupem k zákazníkovi dokáže okamžitě reagovat na jeho potřeby. Právě odtud pochází známé motto Tomáše Bati “Náš zákazník, náš pán”.

1905


1909

Nárůst na poli odbytu způsobuje překročení hranic. Díky velkému zájmu o kvalitní boty, které jsou k mání v několika designech, zakládá Tomáš Baťa v Německu, na Balkáně a na Středním východě prodejní agentury.

1909


1917

Prodej stále roste, dosahuje 2 miliónů párů za rok, počet zaměstnanců přesahuje 5000. Díky prosperitě firmy Baťa buduje nové prodejny, vedle továren zakládá školy a nemocnice a staví obytné domy.

1917


1922

Nejvýraznější problémy nastaly roku 1922. Po první světové válce dochází k devalvaci měny, která snížuje nákupní sílu. Tomáš Baťa podniká riskantní krok, který je dodnes považován za jeho nejvýraznější marketingový i reklamní tah - snižuje cenu bot o 50%.

1922


1925

Od roku 1923 zavedl Baťa systém, kdy se jednotlivé části firmy stávají autonomní a jsou zodpovědní za vlastní hospodářské výsledky. Jejich úkolem je být v zisku a každý ve firmě se tak vlastně stává podnikatelem. Baťa rovněž zakládá vlastní školu, která se soustředí na potřebné vzdělání, zahrnuje praktický trénink a vychovává si tak své budoucí manažery.

1925


1927

Baťa zakládá nový …..Produkce se zvyšuje o 75%, z 9 miliónů na 15 miliónů páru za rok.

1927


1931

Ve 30. letech 20. století je Baťa předním exportérem obuvi na světě. Zakládá továrny ve Švýcarsku, Neměcku, Anglii, Francii, Jugislávii, Holandsku, USA a Indii.

1931


1932

Tomáš Baťa tragicky umírá při letecké nehodě na cestě do švýcarské továrny. Vedení společnosti se ujímá jeho nevlastní bratr Jan Baťa, pod jehož vedením se zaměření společnosti rozšiřuje a vyrábí se pneumatiky, letadla, jízdní kola. Tomáš J. Baťa, syn Tomáš Bati, svolává První mezinárodní kongres mladých baťovců.

1932


1934

Rozšiřování společnosti do zahraničí nabírá dynamické tempo. V roce 1937 jsou zakládány nové sklady v Holandsku, Singapuru nebo Francii. Společnost dokonce získává dvě lodě na přepravu svého zboží přes moře.

1934


1939

Baťa provozuje 63 společností s různým podnikatelským záměrem. Obuvnický business však stále zůstává tím hlavním. Ve více než 30 zemích světa prodává Baťa přes 60 miliónů obuvi.

1939


1940

Pod vedením Tomáše J. Bati je část managementu společnosti přesunuta do Batawy, blízko kanadského Toronta.

1940


1945

Komunistická vláda na konci druhé světové války znárodnila všechny podniky Baťa ve východní Evropě. Společnost tak začíná znovu budouvat své postavení z poboček mimo východní Evropu.

1945


1960S

Centrála společnosti je pod vedením Tomáše J. Bati. oficiálně přesunuta do kanadského Toronta. Společnost rozšiřuje svůj dosah, zakládáním nových továren posiluje rozvoj společnosti na mezinárodním poli.

1960


1970S

Baťa rozšiřuje své portfolio o privátní značky, mezi které patří Bubblegummers, Power, Marie Claire, North Star.

1970


1980S

V 80. letech se Baťa ještě více soustředí na maloobchodní prodej. Přichází s novým konceptem sportovního oddělení a otevírá velkoformátové prodejny.

1980


1989

Po pádu komunismu je Tomáš Baťa pozván tehdejším prezidentem Václavem Havlem zpět do Československa a získává ocenění národního hrdiny. Otevírají se nové prodejny s hlavní centrálou ve Zlíně. V dolním Němčí, které je dodnes jediným výrobním místem obuvi Baťa na území České republiky, jsou zprovozněny výrobní linky.

1989


1990S

Soustředění se na kreativitu, dokonalý produkt a ještě vyšší kvalitu produktů i služeb, jsou hlavními směry, kterými se politika společnosti ubírá. Výsledkem je prémiová kolekce Baťa

1990


1995

Baťa posiluje vztahy a upevňuje svou pozici ve východní Evropě, znovu otevírá obchody v Rusku, Polsku, Chorvatsku a Slovinsku.

1995


1999

Baťa se přizpůsobuje vývoji trhu a reaguje na změny. Ustupuje od výroby samotné a orientuje se hlavně na design, marketing a distribuci.

1999


2001

Zakladatelův vnuk Tomáš J. Baťa se ujímá vedení společnosti. Mění se struktura společnosti, jejíž politika je rozdělena na 4 hlavní obchodní jednotky, které dohlíží na určité regiony. Díky tomuto rozdělení se efektivita působení v jednotlivých regionech zvyšuje.

2001


2002

Součástí rozmachu značky jsou nejen nové prodejny, ale také nová pole působení. Po celém světě se otevírají Baťova inovativní centra, která se soustředí nejen na design obuvi, ale také na nejnovější technologie výroby.

2002


2004

Novým krokem je otevření Baťova centra pro veřejné zakázky v čínském Guanzhou a rozdělení spolupráce na otevření maloobchodních prodejen Baťa.

2004


2006

Baťa se podílí na modernizaci továrního komplexu Batanagar blízko Kalkaty. Komplex zahrnuje stavbu 2500 domů pro zaměstnance, stavbu nemocnice, školy, IT parku, hotelu a luxusních bytů. Plánované dokončení je v roce 2011. Podíl na této aktivitě dokazuje diverzitu a široký záběr profesionální obuvnické společnosti a upevňuje její postavení na mezinárodním trhu.

2006


2008

Založení Bata Emerging Markets Unit, jejímž cílem je zefektivnění aktivit v Latinské Americe, Africe, Asii a Indii.

2008


2009

V italské Padově je založeno European Shoe Innovation Centre (SICE). Toto centrum mapuje výzkum nových materiálů, technologií, designuje produkty od předních světových dodavatelů a dodává je do všech evropských prodejen.

2009


2010

Baťa se věnuje také charitě. V roce 2010 byla založena společnost (The Bata Children’s Program), která ve spolupráci s různými specialisty realizuje projekty, jejichž cílem je pomoci rodinám a dětem po celém světě na poli zdravotním, při rozvoji podnikání, soustředí se na vzdělání či pomoc při přírodních katastrofách. V současné době působí v 19 zemích a v následujích letech plánuje rozšíření do několika dalších.

2010