BAŤOVA SVĚTOVÁ ORGANIZACE


bata world

Společnost Baťa provozuje své aktivity na celém světě (Bata Shoe Organisation – BSO), její činnost na pěti kontinentech je řízena třemi regionálními obchodními jednotkami (Meaningful business unit – MBU, viz dále).

S výjimkou Antarktidy působí na všech kontinentech světa a je řízena ze tří správních celků. MBU poskytuje kvalitní zdroje a podporu v klíčových oblastech pro řízení společnosti, jedná se především o vývoj, zásobování a marketing. Každému z MBU rostou šance ve tvorbě zisku, protože se pohybuje ve známém ekonomickém prostředí a může tedy rychle reagovat na změny v tržním a růstovém potenciálu místních ekonomik.

Síla BSO se nachází právě v celosvětové působnosti. Zatímco lokální společnosti zabezpečují vlastní řízení, část zisku odvádějí do mezinárodní organizace (BSO), která jim zabezpečuje finančně náročnou inovaci a výzkum.

I když BSO působí na široké paletě trhů s různou kupní silou a v rozlišných klimatických podmínkách, prochází jimi jednotný styl vedení. Nejvyšší důraz se klade na vývoj nového zboží a neustávající zdokonalování ekonomických procesů, které mají za cíl jediné – nabídnout zákazníkovi co nejlepší cenu a služby.


BAŤA DNES...

  • Obsloužíme více než 1 milion zákazníků denně.
  • Dáváme práci více než 40 000 zaměstnanců.
  • Své zboží nabízíme ve více než 5 000 vlastních obchodech, které jsou rozděleny do různých prodejních konceptů, a to ve více než 50 zemích světa. Naši prodejní maloobchodní síť doplňuje přes 100 000 samostatných prodejen.
  • Naše produkty vyrábíme ve 40 výrobních zařízeních v 25 zemích světa. V nich ročně vyrobíme kolem 150 milionů párů bot.
  • Jsme jedna z nejznámějších světových prodejních značek.


TŘI OBCHODNÍ JEDNOTKY SPOLEČNOSTI BAŤA

  • Bata Europe, Lausanne
  • Bata Asia Pacific-Africa
  • Singapore Bata Latin America, Mexico

bata