ข้อกำหนดและเงื่อนไข


1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสินค้าที่คุณเสนอจะซื้อจากร้านค้าออนไลน์ของ Bata (“เว็บไซต์ของเรา/เว็บไซต์นี้”) โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้และการจัดหาสินค้าใดๆ แก่คุณที่เสนอซื้อผ่านระบบออนไลน์ของเรา (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) เราจะไม่สามารถดำเนินการตามข้อเสนอใดๆ ในการซื้อสินค้าได้จนกว่าคุณจะดำเนินการดังกล่าว โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ mybata.ecommerce@bata.com หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

ในการเสนอซื้อ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลง (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างในข้อสัญญาข้อ 3.1 ของคุณ) ระหว่างคุณกับเรา หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้คุณไม่ควรสั่งซื้อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยเรา และเราไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ ที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

คำจำกัดความ

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

2.1 “วันที่เริ่มต้น” หมายถึง วันที่ข้อตกลงของเรากับคุณได้ทำขึ้น (ดูข้อสัญญาข้อ 3.3)


2.2 “แบบฟอร์มยืนยัน” หมายถึง แบบฟอร์มที่แสดงบนหน้าจอหลังจากที่คุณได้สั่งซื้อ ยืนยันรายละเอียดของสินค้าที่คุณเสนอซื้อ และเราตกลงที่จะจัดหาให้คุณ


2.3 “ผู้บริโภค” หมายถึง บุคคลที่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น และไม่ใช้เพื่อเกี่ยวข้องกับการค้า ธุรกิจ หรืออาชีพใดๆ


2.4 “แบบฟอร์มการสั่งซื้อ” หมายถึง แบบฟอร์มที่คุณกรอกทางออนไลน์และแสดงรายละเอียดของสินค้าที่คุณเสนอซื้อจากเรา


2.5 “แบบฟอร์มการคืนสินค้า” หมายถึงแบบฟอร์มที่คุณจะกรอกในกรณีที่มีการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่คุณอาจต้องการร้องขอเมื่อได้รับสินค้าของคุณ


2.6 “สินค้า" หมายถึงสินค้าที่เราจัดหาให้กับคุณ ตามที่อธิบายไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อและแบบฟอร์มยืนยันตลอดจนบนหน้าเว็บไซต์ของเราที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเหล่านั้น (ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างคำอธิบายของสินค้าบนเว็บไซต์นี้และในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อและแบบฟอร์มยืนยัน คำอธิบายในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหรือแบบฟอร์มยืนยันจะถือเป็นที่สิ้นสุด)


2.7 “เรา/ของเรา” หมายถึง บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด (พิเศษ) 1858/131-132 ชั้น 33 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260


2.8 "คุณ/ของคุณ" หมายถึงคุณ บุคคลที่เสนอซื้อสินค้าจากเรา

 

ข้อตกลงของคุณกับเรา

3.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ พร้อมด้วยแบบฟอร์มการสั่งซื้อ แบบฟอร์มยืนยัน นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดการใช้งานที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้า (“ข้อตกลง”) และแทนที่ข้อตกลง การดำเนินการ หรือข้อเสนอใดๆ ก่อนหน้านี้ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา ระหว่างเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และการดำเนินการการจัดการหรือธรรมเนียมข้อปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด ย่อมไม่มีคำอธิบายด้วยวาจาหรือข้อมูลด้วยวาจาที่ได้รับจากฝ่ายใด (รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ให้ผ่านแผนกบริการลูกค้าของเรา) ที่จะเปลี่ยนแปลงการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณไม่ได้อาศัยการแสดงตัวใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้


3.2 ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ตั้งใจหรือจะต้องถูกตีความเพื่อหมายความว่าเรากำลังยื่นข้อเสนอทางกฎหมายแก่เราในการซื้อสินค้า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอในการซื้อ


3.3 ข้อตกลงจะทำขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณโดยส่งอีเมลยืนยันถึงคุณ (โดยวันที่ทำข้อตกลงเป็นวันที่ที่แสดงในอีเมลยืนยัน)

 

ทั่วไป

4.1 การชำระเงินสามารถทำได้โดยใช้วิธีการใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ (การชำระเงิน) และจะถูกหักเงินเมื่อเรายอมรับข้อเสนอของคุณในการซื้อ

4.2 ราคาทั้งหมดเป็นเงินบาท (บาท) และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

4.3 การยอมรับข้อเสนอของคุณในการซื้อสินค้านั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้า การยอมรับคำสั่งซื้อผ่านเว็บหรืออีเมลของเราไม่ใช่การรับประกันการจัดส่ง เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่คุณเสนอซื้อได้ และจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

4.4 เราได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดและราคาสินค้าถูกต้อง เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดด้านราคาหรือคำอธิบายหลังเราทราบเรื่อง เมื่อเราแจ้งให้คุณทราบถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว คุณจะมีตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

(ก) ยืนยันข้อเสนอในการซื้อของคุณภายใต้คำอธิบายหรือราคาที่แก้ไข หรือ

(ข) ถอนข้อเสนอในการซื้อและรับเงินคืนเต็มจำนวนหากสินค้าได้รับการชำระเงินแล้ว

 

การจัดส่ง

5.1 การส่งมอบทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมในสต็อกและการอนุมัติการชำระเงินของคุณ

5.2 ส่งฟรีทุกยอดสั่งซื้อ 1,000.00 บาทขึ้นไป สำหรับการสั่งซื้อต่ำกว่า 1,000 บาท คิดค่าจัดส่ง 100 บาท

*ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง

5.3 เราจะพยายามจัดส่งสินค้าที่คุณเสนอซื้อภายใน 3-5 วันทำการหลังจากที่เราได้รับข้อเสนอของคุณ

5.4 การประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณจะดำเนินการในช่วงเวลาทำการ (9.00 น. - 18.00 น.) วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เราไม่สามารถระบุเวลาที่จะส่งสินค้าถึงคุณได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับการดำเนินการของบริการจัดส่ง

5.5 คำสั่งซื้อทั้งหมดจะต้องทำการสั่งซื้อก่อนเวลา 12.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด โปรดทราบว่าสินค้าบางรายการอาจไม่ถูกจัดส่งภายในระยะเวลาการจัดส่งที่ระบุเนื่องจากไม่มีสินค้าในสต็อก

5.6 พัสดุทั้งหมดจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในระหว่างการยืนยันการสั่งซื้อ สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้ก่อนที่พัสดุจะได้รับการยืนยันการจัดส่ง เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็นจัดส่งแล้ว จะไม่มีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่

5.7 จะต้องลงนามเมื่อส่งมอบสินค้าถึงคุณ ใบเสร็จรับเงินของลายเซ็นตามที่อยู่ในการจัดส่งจะเป็นการยืนยันว่าคำสั่งซื้อได้ส่งถึงคุณแล้ว สามารถขอลายเซ็นจากบุคคลใดก็ได้ตามที่อยู่ในการจัดส่งที่ให้ไว้

5.8 หากไม่มีบุคคลใดอยู่ในที่อยู่สำหรับจัดส่งที่คุณให้ไว้ พนักงานจัดส่งอาจทิ้งการ์ดที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพยายามส่งซ้ำหรือรับพัสดุจากคลังพัสดุ หากไม่มีบุคคลอยู่บ้านระหว่างการจัดส่ง ลูกค้าต้องติดต่อบริการจัดส่งเพื่อจัดเตรียมการจัดส่งใหม่

5.9 หากการจัดส่งหรือการรับสินค้าล่าช้าเนื่องจากการที่คุณปฏิเสธที่จะรับการส่งมอบโดยไม่มีเหตุผลหรือถ้าคุณไม่ยอมรับการส่งมอบหรือรับผลิตภัณฑ์จากคลังพัสดุ (ภายในสองสัปดาห์ของความพยายามครั้งแรกของเราในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ) เราอาจดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

5.9.1 ยุติการส่งมอบหรือรับสินค้าผลิตภัณฑ์ทันทีและแจ้งให้คุณทราบว่าเราจะยกเลิกคำสั่งซื้อทันที ซึ่งในกรณีนี้ เราจะคืนเงินให้กับคุณหรือคืนเครดิตในบัตรเครดิตของคุณตามความเหมาะสมของเงินใดๆ ที่ชำระให้กับเราแล้วภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

5.10 เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เพียงพอและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณและตรงตามความต้องการส่วนบุคคลของคุณ เราไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะตรงตามความต้องการส่วนบุคคลของคุณ คุณรับทราบว่าผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและจัดทำขึ้นเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดเฉพาะใดๆ ของคุณ

5.11 เราใช้ Flash Express เป็นพันธมิตรการจัดส่งของเราในการจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณ พัสดุทั้งหมดจะถูกส่งไปยังบริการจัดส่ง T&C

 

สินค้าชำรุด

6.1 เรารับประกันว่า

1. สินค้าจะถูกจัดส่งโดยไม่เสียหาย ดำเนินการตามปริมาณที่สั่งซื้อ และ

2. ผลิตภัณฑ์จะยึดตามคำสั่งคำแนะนำที่เผยแพร่ล่าสุดของผู้ผลิตตามที่กำหนดไว้ใน

3. เว็บไซต์หรือในเอกสารผลิตภัณฑ์ของเรา ณ เวลาที่คุณสั่งซื้อ

6.2 ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เรียกร้องการรับประกัน 30 วัน หากลูกค้าเรียกร้องภายในเจ็ด (14) วันนับจากวันที่ซื้อ ลูกค้าจะต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าก่อนดำเนินการคืนสินค้าหรือคืนเงิน ฝ่ายบริการลูกค้ามีสิทธิ์ปฏิเสธพัสดุได้หากเงื่อนไขไม่เป็นที่ยอมรับ

6.3 ผลิตภัณฑ์มีจุดประสงค์เพื่อใช้อย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำที่เผยแพร่ล่าสุดของผู้ผลิตตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์หรือบนตัวผลิตภัณฑ์เอง ความรับผิดชอบจะตกเป็นของคุณที่จะต้องแน่ใจว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำเหล่านั้นอย่างเคร่งครัด

6.4 ก่อนส่งมอบ เราอาจทำการปรับเปลี่ยนวัสดุ สี น้ำหนัก ขนาด การออกแบบและคุณลักษณะอื่นๆ เล็กน้อย ตามขอบเขตที่สมเหตุสมผล

6.5 เราพยายามอย่างยิ่งยวดในการส่งมอบสินค้าให้อยู่ในสภาพดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม หากคุณแจ้งให้เราทราบว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่อง คุณตกลงที่จะรักษาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเรา (หรือตัวแทนของเรา) สามารถตรวจสอบได้ภายในเวลาที่เหมาะสม

6.6 เพื่อให้การเยียวยาใดๆ แก่คุณสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง เราอาจต้องการความช่วยเหลือและข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากคุณโดยทันที ซึ่งรวมถึง

ก) คุณระบุรายละเอียดที่สมเหตุสมผลตามที่มีการกล่าวอ้างว่าสินค้าเสียหายหรือชำรุด และ

ข) คุณให้หมายเลขใบส่งสินค้าและข้อมูลอื่น ๆ ตามที่เราต้องการอย่างสมเหตุสมผล

 

นโยบายการคืนสินค้าและนโยบายการคืนเงิน

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คุณมั่นใจและพึงพอใจกับสินค้าใด ๆ ที่คุณสั่งซื้อจากเรา อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่พอใจด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถทำได้ดังนี้

7.1 ในกรณีที่สินค้าที่ส่งผิดหรือชำรุด คุณมีนโยบายการคืนสินค้าภายใน 30 วันเมื่อได้รับสินค้าของคุณ

7.2 รายการทั้งหมดจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์เดิมพร้อมป้ายแท็กทั้งหมดที่แนบมาและต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ใช้งาน ไม่ได้สวมใส่ หรือไม่เสียหาย

7.3 เราไม่สามารถรับคืนสินค้าโดยไม่มีบรรจุภัณฑ์เดิมหรืออยู่ในสภาพที่ใช้แล้ว / สวมใส่แล้ว / เสียหาย

7.4 โปรดกรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้าซึ่งได้แนบมากับคำสั่งซื้อที่ได้รับของคุณ หรือแนบหมายเหตุที่มีรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และเหตุผลในการคืนสินค้าของคุณ

7.5 ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า เราไม่แบกรับค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าสำหรับการส่งคืนใดๆ

7.5 โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าสำหรับการดำเนินการในขั้นต่อไป

7.5.1 ขั้นตอนการคืนสินค้า ของ Bata Shop

โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราทางอีเมลที่ CUSTOMERSERVICE.TH@BATA.COM เพื่อจัดเตรียมคำขอส่งคืนสินค้าไปยังร้าน Bata ที่ใกล้ท่านที่สุด เมื่อจัดเตรียมเสร็จแล้วเราจะแจ้งให้คุณทราบ ให้นำสินค้ามาพร้อมกับอีเมลที่ขอคืนสินค้าและสำเนาหลักฐานการซื้อฉบับที่พิมพ์ออกมา (ซึ่งคืออีเมลยืนยันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายอีเมลของคุณ) ส่งไปยัง Bata Shop ที่ตกลงกันไว้ เราจะดำเนินการตามคำขอของคุณภายใน 5-7 วันทำการเมื่อได้รับสินค้าของคุณและคุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน โปรดทราบว่าการคืนเงินจะได้ภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่ส่งคืนสินค้า

โปรดทราบว่าคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าให้กับเรา และเราจะไม่คืนเงินให้คุณสำหรับสิ่งนี้

 

สิทธิในการยกเลิก

8.1 คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงนี้ได้หากไม่มีผลิตภัณฑ์สินค้า คุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว และเงินที่ทางเราได้รับจะถูกคืนเงินโดยใช้วิธีการเดียวกับที่คุณใช้ชำระค่าสินค้าในตอนแรก

8.2 หากคุณต้องการยกเลิกข้อตกลง คุณต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งอีเมลแจ้งไปยังทีมบริการลูกค้าของเราที่ CUSTOMERSERVICE.TH@BATA.COM

8.3 เมื่อส่งคำสั่งซื้อแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้และต้องส่งคืนสินค้าให้เรา

 

ตัวเลือกการชำระเงิน

9.1 เรายอมรับวิธีการชำระเงินตามช่องทางการชำระเงินของ 2C2P ที่ยอมรับได้ ดังต่อไปนี้

ตัวเลือกการชำระเงิน

VISA Card

Master Card

Amex Card

Union Pay Card

Diners Card

Discover Card

Alipay Wallet

WeChat Wallet

Line Pay

True Money

Shopee Pay Wallet

การโอนชำระเงินผ่านธนาคาร (Internet and Mobile Banking )

การโอนชำระเงินผ่านธนาคาร (Promptpay)

การแบ่งชำระเป็นงวดบัตรเครดิต

บริการเก็บเงินลูกค้าปลายทาง  

Bata Club Points (Loyalty Points)

 

9.2 การชำระเงินด้วยวิธีการใดๆ ที่กล่าวถึงในข้อ 9.1 จะถูกหักเงินเมื่อได้รับการยืนยันจากคุณ จำนวนเงินทั้งหมดที่คุณจ่ายจะเท่ากัน ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการชำระเงินใดก็ตาม การชำระเงินจะดำเนินการโดยใช้บริการของบริการ IPay88 Merchant

 

การคุ้มครองข้อมูล

เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่มอบให้เรา เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 

การจัดการเรื่องร้องเรียน

11.1 เราดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนเพื่อพยายามแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น คุณอาจต้องติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อสัญญาข้อ 1.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

11.2 ในกรณีที่มีการร้องเรียน นี่จะช่วยเราได้หากคุณสามารถอธิบายให้ถูกต้องเท่าที่จะเป็นไปได้ถึงวัตถุประสงค์ของการร้องเรียนของคุณ และรายละเอียดของคำสั่งซื้อของคุณตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการยืนยัน หากคุณไม่ได้รับคำติชมจากเราภายใน 5 วันทำการ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก อีเมลของคุณอาจติดอยู่ในตัวกรองสแปมหรือไม่ส่งถึงเราเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคใดๆ

 

ทั่วไป

12.1 เราจะเก็บบันทึกคำสั่งซื้อของคุณและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไว้จนถึงหกปีหลังจากที่เรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณ อย่างไรก็ตาม สำหรับการอ้างอิงในอนาคตของคุณ เราขอแนะนำให้คุณพิมพ์และเก็บสำเนาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คำสั่งซื้อของคุณ การรับทราบข้อมูล และการยืนยันคำสั่งซื้อ

12.2 การไม่สามารถทำได้หรือความล่าช้าโดยเราหรือคุณในการใช้สิทธิ์ใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญา จะต้องไม่ดำเนินการเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าวหรือจะต้องไม่ขยายหรือส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์อื่น ๆ หรือที่ตามมา หรือลดสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ ในทางใดทางหนึ่งแก้ไขหรือลดทอนสิทธิ์ของเราหรือของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญา

12.3 หากข้อสัญญาข้อใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญาจะต้องกลายเป็นหรือจะต้องถูกประกาศให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยอำนาจศาลใด ๆ ความเป็นโมฆะหรือการไม่สามารถบังคับใช้ดังกล่าวจะต้องไม่มีทางใดที่ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ หรือส่วนหนึ่งของข้อสัญญาข้อใด ๆ ซึ่งทั้งหมดจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ ตราบเท่าที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญาสามารถมีผลใช้บังคับต่อไปโดยไม่มีเงื่อนไขที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้

12.4 คุณต้องไม่มอบหมาย โอนย้าย สร้างแทนที่ใหม่ เรียกเก็บเงิน ทำสัญญารับช่วงต่อ สร้างสินเชื่อทรัสต์ หรือสร้างข้อตกลงในลักษณะอื่นใดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญา หรือสิทธิ์หรือภาระผูกพันทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญา

12.5 ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญาที่ย่อมสร้างหรือย่อมถือว่าเป็นการสร้างหุ้นส่วน หน่วยงาน หรือความสัมพันธ์ของนายจ้างและลูกจ้างระหว่างคุณกับเรา

12.6 ไม่มีบุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญาย่อมได้รับสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดนี้หรือย่อมมีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากข้อกำหนดใด ๆ แม้ว่าบุคคลนั้นจะอาศัยข้อกำหนดดังกล่าวหรือจะต้องได้ระบุให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทราบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญานั้นยอมรับข้อกำหนดใด ๆ ดังกล่าว

12.7 ข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ (และภาระผูกพันที่ไม่ใช่สัญญาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้) ย่อมถูกควบคุมและถูกตีความตามกฎหมายของมาเลเซีย ทั้งเราและคุณยินยอมต่อเขตอำนาจแห่งศาลมาเลเซีย ซึ่งมิใช่ศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว การทำสัญญา การโต้ตอบ และการติดต่อระหว่างเราจะกระทำหรือดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ

 

การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขธุรกิจข้อทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกโพสต์ทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การใช้เว็บไซต์ต่อไปจะถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่