ข้อกำหนดการใช้งาน


การใช้เว็บไซต์

1.1 โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ร้านค้า Bata Online (“เว็บไซต์ของเรา/เว็บไซต์นี้”) โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และโดยการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง หรือการปรับปรุงใดๆ ในที่นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ขอแนะนำว่าอย่าใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป


1.2 เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ว่าเวลาใดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบโดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงทางออนไลน์ ขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดการใช้งานเป็นประจำทุกครั้งที่ใช้เว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณหลังจากการปรับเปลี่ยนใด ๆ ถือเป็นข้อตกลงระหว่างกันของคุณในการปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานตามที่ได้มีการแก้ไข


1.3 คุณต้องรับผิดชอบต่อการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ทั้งหมดผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณและรับผิดชอบต่อการสนใจข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยบุคคลดังกล่าวทั้งหมด


1.4 คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในทางใดทางหนึ่งหรือส่งถึงเราหรือส่งไปยังเว็บไซต์นี้หรือส่งต่อผู้ใช้เว็บไซต์นี้ในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ:

1.4.1 ฝ่าฝืนกฎหมาย บทบัญญัติ ข้อบังคับ หรือข้อบังคับของกฎที่ผลบังคับใช้ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4.2 เป็นการฉ้อโกง กระทำผิดทางอาญาหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1.4.3 ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย

1.4.4 อาจลามก อนาจาร ไม่เหมาะสม เป็นภาพอนาจาร หยาบคาย ลบหลู่ดูหมิ่น เหยียดเชื้อชาติ เหยียดเพศ เลือกปฏิบัติ ล่วงละเมิด เสื่อมเสีย เป็นอันตราย ก่อกวน ข่มขู่ น่าอาย มุ่งร้าย ดูหมิ่น เกลียดชัง ข่มขู่ หมิ่นประมาท ไม่เป็นความจริงหรือทางการเมือง

1.4.5 ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นหรือบิดเบือนความสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ

1.4.6 อาจละเมิดหรือผิดสัญญาลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในการออกอากาศ) หรือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของเราหรือบุคคลที่สาม

1.4.7 อาจขัดต่อผลประโยชน์ของเรา

1.4.8 ขัดต่อกฎหรือข้อกำหนดเฉพาะใดๆ ที่เรากำหนดไว้บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์โดยทั่วไป หรือ

1.4.9 เกี่ยวข้องกับการใช้งาน การส่ง หรือการส่งไวรัส อีเมลไม่พึงประสงค์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเสียหาย แทรกแซงในทางเสียหาย แอบลักลอบสกัดกั้นหรือยึดระบบ ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ


1.5 นโยบายของเราไม่อนุญาตให้เรายอมรับหรือพิจารณาแนวคิดที่ไม่ร่วมกัน รวมถึงแนวคิดสำหรับการโฆษณาและแคมเปญใหม่ กลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือที่ปรับปรุง เทคโนโลยี บริการ กระบวนการ วัสดุ หรือชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนั้น ในขณะที่เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคุณ นโยบายนี้มีความจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเข้าใจผิดในอนาคต หากกิจกรรมทางธุรกิจของเรามีความคล้ายคลึงกันโดยบังเอิญกับความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งมาโดยผู้ใช้ (“สิ่งที่ส่งมา”) กรุณาอย่าส่งผลงานมาที่เรา ทางเราร้องขอว่าหากคุณส่งสิ่งที่ส่งเฉพาะบางอย่างหรือไม่มีคำขอจากเรา คุณส่งสิ่งที่ส่งมาหรือวัสดุอื่น ๆ ไม่ว่าจะทางออนไลน์ ทางอีเมล โดยทางไปรษณีย์หรือการส่งอื่น ๆ (1) การส่งของคุณโดยทันทีจะกลายเป็นทรัพย์สินของ Bata โดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ แก่คุณ (2) Bata จะไม่มีภาระผูกพันในการส่งคืนสิ่งที่คุณส่งมาให้กับคุณหรือตอบกลับคุณในทางใดทางหนึ่ง (3) Bata จะไม่มีภาระผูกพันที่จะเก็บสิ่งที่คุณส่งมาเป็นความลับ; และ (4) Bata อาจใช้สิ่งที่คุณส่งเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงการส่งข้อมูลของคุณต่อผู้อื่น 


1.6 ความคิดเห็นและเนื้อหาอื่น ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำที่ควรวางใจ ดังนั้นเราจึงขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการวางใจเนื้อหาดังกล่าวโดยผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือโดยใครก็ตามที่อาจได้รับแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ


1.7 คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้เว็บไซต์นี้ตลอดเวลา

 

เครื่องหมายการค้า

1.8 ชื่อและโลโก้ของ Bata ตลอดจนชื่อที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการออกแบบ และสโลแกนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของเราหรือผู้อนุญาตของเรา และห้ามมิให้คุณใช้ชื่อและโลโก้ใดๆ และชื่อที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการออกแบบ และสโลแกนที่ปรากฏตลอดทั้งนี้ เว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ยกเว้นตามที่กฎหมายอนุญาต

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

1.9 เราเป็นเจ้าของหรือผู้รับอนุญาตสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์และในเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ งานเหล่านั้นได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาทั่วโลก สงวนลิขสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมด

1.10 คุณสามารถพิมพ์ซ้ำและดาวน์โหลดบทตัดตอนจากหน้าใด ๆ จากเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเท่านั้น และคุณสามารถดึงความสนใจของผู้อื่นภายในองค์กรของคุณไปยังเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้

1.11 Bata ได้รวมรูปภาพตัวอย่างไว้บนบางหน้าเพจภายในเว็บไซต์นี้ เพื่อแสดงลักษณะ คุณสมบัติ และรายละเอียดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเรา คุณสามารถดาวน์โหลด พิมพ์ซ้ำ และปรับแต่งภาพตัวอย่างเพื่อจุดประสงค์นี้ได้ แต่ห้ามตัดย่อหรือเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพหรือใช้ภาพเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

1.12 คุณต้องไม่แก้ไขเอกสารหรือสำเนาดิจิทัลของวัสดุใด ๆ ที่คุณพิมพ์หรือดาวน์โหลดในลักษณะใด ๆ และคุณต้องใช้ภาพประกอบ ภาพถ่าย วิดีโอหรือเสียงหรือกราฟิกใด ๆ แยกจากข้อความที่แนบมา

1.13 คุณต้องไม่ใช้ส่วนใด ๆ ของเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเราหรือผู้อนุญาตของเรา

1.14 หากคุณพิมพ์ คัดลอก หรือดาวน์โหลดส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้อันเป็นการฝ่าฝืนหรือผิดสัญญาข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ สิทธิ์ในการดูและใช้เว็บไซต์นี้จะยุติลงในทันที และคุณต้องทำลายสำเนาของเนื้อหาที่คุณครอบครองไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์ ตามตัวเลือกของเรา

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.15 โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งควบคุมการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ของคุณด้วย เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติของเรา

 

ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ ความปลอดภัย และความถูกต้อง

1.16 แม้ว่าเราจะพยายามดูแลเว็บไซต์นี้ให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่เราไม่สามารถรับผิดได้หากเว็บไซต์นี้ไม่สามารถใช้งานได้ ณ เวลาใด หรือณ ช่วงใด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราไม่รับประกันว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณจะไม่หยุดชะงัก เข้าใช้ได้ทันเวลา หรือปราศจากข้อผิดพลาด เนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตจึงไม่สามารถรับประกันได้ นอกจากนี้เราอาจจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซม ดูแลรักษา หรือแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกและฟังก์ชันใหม่เป็นครั้งคราว


1.17 การเข้าถึงเว็บไซต์นี้อาจถูกระงับหรือเพิกถอนไปยังหรือจากคุณเป็นการส่วนตัวหรือผู้ใช้ทั้งหมดชั่วคราวหรือถาวรเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราอาจกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับความยาวและลักษณะการใช้งานของส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากเรากำหนดข้อจำกัดให้กับคุณเป็นการส่วนตัว คุณต้องไม่พยายามใช้เว็บไซต์นี้ภายใต้ชื่อหรือผู้ใช้อื่น


1.18 เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะเข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่คุณอาจใช้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือไวรัสหรือข้อความโค้ดคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลหรือทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณหรือการได้รับเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์ หรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของบุคคลที่สาม


1.19 เราอาจเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตเว็บไซต์นี้และสิ่งใด ๆ ที่อธิบายไว้ในนั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ


1.20 ในขณะที่เราพยายามทำให้แน่ใจว่าข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ถูกต้อง ไม่มีการรับประกันหรือแสดงตัว ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ให้ถือว่าครบถ้วนและถูกต้อง เนื่องจากในบางครั้งอาจมีข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ราคา โปรโมชั่น ข้อเสนอ และความพร้อมจำหน่ายสินค้า นอกจากนี้ จะไม่มีการรับประกันหรือการแสดงตัว ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย ​​และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ ภายใต้ข้อสัญญาข้อ 4.4 ของข้อกำหนดและเงื่อนไข เราขอสงวนสิทธิ์อันสัมบูรณ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง การละเว้น และการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม Bata ไม่ได้รับประกันว่าข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นใด ๆ จะได้รับการแก้ไข

 

การลงทะเบียนเพื่อรับบริการ

1.21 หากคุณต้องการส่งคำสั่งซื้อไปยังเว็บไซต์นี้เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกว่าจะลงทะเบียนบัญชีบนเว็บไซต์นี้หรือซื้อผ่านการเข้าถึงในฐานะบุคคลทั่วไป ในการลงทะเบียนบัญชี คุณจะต้องเข้าถึงเว็บไซต์นี้ผ่านส่วน “บัญชีผู้ใช้ของฉัน” ของเว็บไซต์นี้ ในการลงทะเบียน คุณต้องระบุชื่อ รหัสไปรษณีย์ และที่อยู่อีเมลของคุณกับเรา และอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้


1.22 เมื่อคุณลงทะเบียนกับเว็บไซต์นี้ คุณจะถูกขอให้สร้างชื่อผู้ใช้งานและสร้างรหัสผ่านให้กับบัญชีของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลประจำตัวสมาชิกและรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณ และสำหรับการจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อคุณรู้ว่าหากมีบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตทราบรหัสผ่านนั้นหรือหากมีการใช้ที่อยู่อีเมลของคุณหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยใด ๆ คุณตกลงว่าบุคคลใดก็ตามที่เปิดเผยชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ (และ/หรือทำธุรกรรมผ่าน) บัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบต่อกิจกรรมและ/หรือธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การระบุตัวตนของสมาชิกและรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณ


1.23 คุณต้องลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลส่วนตัวที่ถูกต้องซึ่งคุณใช้งานเป็นประจำ เพื่อให้สามารถส่งอีเมลการบริหารถึงคุณได้ บัญชีใดๆ ที่ลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลของบุคคลอื่นหรือที่อยู่อีเมลชั่วคราวอาจถูกปิดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราอาจขอให้คุณยืนยันบัญชีเมื่อลงทะเบียน หรือหากเราเชื่อว่าคุณใช้ที่อยู่อีเมลที่ไม่ถูกต้อง


1.24 เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของคุณ หากคุณพบว่ามีเจตนาหรือการกระทำใด ๆ ที่ขัดขวางเว็บไซต์ในทางใดทางหนึ่ง


1.25 เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับบัญชี และเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณหลังจากนั้น คุณมีตัวเลือกในการลงทะเบียนเพื่อรับและเลือกที่จะไม่รับอีเมลข้อมูล (เช่น จดหมายข่าว ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอ ข้อเสนอจากบริษัทในเครือของเรา เป็นต้น) คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณหรือส่งอีเมลเพื่อยกเลิกการสมัคร


1.26 แม้ว่าเราจะบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งใดๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์นี้เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์รายการหนึ่งหนึ่งที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ แต่คุณจะไม่สามารถเรียกข้อมูลนี้โดยตรงได้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ คุณจะสามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ ยังไม่สมบูรณ์ หรือเพิ่งส่งสินค้าไป และจัดการและบันทึกข้อมูลที่อยู่ของคุณ รายละเอียดธนาคารใดๆ และจดหมายข่าวใดๆ ที่คุณอาจสมัครรับข้อมูล

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

1.27 เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีให้ “ตามสภาพที่เป็นจริง” และ “ตามที่มี” Bata ไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และในที่นี้ขอปฏิเสธและบอกปัดการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดสิทธิ์อื่นๆ นอกจากนี้ Bata ไม่รับประกันว่าฟังก์ชันที่ดำเนินการโดยเว็บไซต์หรือบริการจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องในเว็บไซต์หรือบริการจะได้รับการแก้ไข อีกทั้ง Bata ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาเพิ่มเติม หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในเนื้อหาจะได้รับการแก้ไข


1.28 ไม่ว่าในกรณีใด Bata จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายโดยตรง โดยบังเอิญ โดยต่อเนื่อง โดยพิเศษ โดยเชิงลงโทษ หรือโดยทางอ้อมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจาก (1) การใช้หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการหรือวัสดุในเว็บไซต์นั้น (2) ธุรกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการผ่านหรืออำนวยความสะดวกโดยเว็บไซต์ (3) การเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาด การละเว้น หรือความไม่ถูกต้องอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้ การบริการ หรือเนื้อหาในนั้น (4) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปลี่ยนแปลงการส่งหรือข้อมูลของคุณ หรือ (5) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ บริการหรือเนื้อหาในนั้น แม้ว่า Bata จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว หากคุณไม่พึงพอใจกับเว็บไซต์ การบริการและเนื้อหาในนั้น หรือกับเงื่อนไขการใช้งาน วิธีเยียวยาเพียงอย่างเดียวของคุณคือยุติการใช้เว็บไซต์นี้

 

เว็บไซต์บุคคลที่สาม

1.29 เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Bata (เว้นแต่เราจะเป็นผู้ให้บริการของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น) Bata ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงดังกล่าว และไม่รับผิดชอบว่าการเชื่อมโยงนี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรองเว็บไซต์โดย Bata มีการให้ลิงก์เพื่อความสะดวกและข้อมูลของผู้ใช้เท่านั้น และการใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้ต้องแบกรับความเสี่ยงเอง


1.30 คุณต้องไม่แสดงลอกเลียนผ่านการมิเรอร์ (Mirror) หรือวางกรอบหน้าแรกหรือหน้าอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ลงบนเว็บไซต์ของคุณเองหรือของบุคคลอื่นโดยไม่มีคำอนุญาตจากเรา


1.31 เราขอมอบสิทธิ์ที่เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด และไม่มีค่าลิขสิทธิ์แก่คุณในการให้ลิงก์จากเว็บไซต์ของคุณไปยังโฮมเพจของเว็บไซต์นี้ มีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องดำเนินการในลักษณะที่ยุติธรรมและถูกกฎหมายโดยไม่ทำลายชื่อเสียงของเราหรือเอาเปรียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:


1.31.1 คุณจะไม่รับประกันหรือแสดงตัวใด ๆ เกี่ยวกับเรา บริการของเรา หรือนโยบายของเรา ยกเว้นด้วยการอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า


1.31.2 คุณจะไม่พูดอะไรที่เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด เสื่อมเสียหรือหยาบคายเกี่ยวกับเราหรือบริการหรือนโยบายของเรา และ


1.31.3 คุณจะต้องไม่เสนอแนะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าเราได้รับรองเว็บไซต์ของคุณหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณในกรณีที่ไม่เป็นความจริง

 

การแยกข้อสัญญา

1.32 หากข้อบัญญัติ เงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ย่อมถือว่าไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตามย่อมไม่สามารถบังคับใช้ได้ ย่อมให้ว่าเงื่อนไขนั้นมีหลายข้อและจะไม่กระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลืออยู่

 

การแก้ไขข้อพิพาท

1.32 หากข้อบัญญัติ เงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ย่อมถือว่าไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตามย่อมไม่สามารถบังคับใช้ได้ ย่อมให้ว่าเงื่อนไขนั้นมีหลายข้อและจะไม่กระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อบัญญัติ เงื่อนไขที่เหลืออยู่

 

กฎหมายและเขตอำนาจศาลของประเทศไทย

1.34 เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ (และความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ทางสัญญาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรือพวกเขา) จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย คุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลกรุงเทพเพื่อระงับข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้