การจัดส่งและคืนสินค้า


รายละเอียดการจัดส่ง:

ช้อปปิ้งง่ายกว่าที่เคย ที่ https://www.bata.co.th/


สำหรับยอดสั่งซื้อต่ำกว่า 199 บาท คิดค่าขนส่ง 20 บาท โดยลูกค้า


ระยะเวลาจัดส่ง/จัดส่งแบบปกติของเราคือ 3 ถึง 5 วันทำการ


ทุกคำสั่งซื้อจะเตรียมจัดส่งก่อน 12.00 น. เวลาท้องถิ่น เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

โปรดทราบว่าสินค้าบางรายการอาจไม่สามารถจัดส่งได้ภายในระยะเวลาการจัดส่งที่ระบุเนื่องจากไม่มีสินค้าคงคลัง

เราทำงานร่วมกับบริษัทขนส่งที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อของคุณจะถูกจัดส่งตรงเวลาและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์


การคืนและเปลี่ยนสินค้า:

เราต้องการมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและเราจะดูแลทุกคำสั่งซื้อของคุณในทุก ๆ ขั้นตอนเพื่อการส่งมอบสินค้าที่ถูกต้อง


เรายอมรับเฉพาะคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อบนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น สำหรับการคืนสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าปลีกหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ โปรดทำการติดต่อที่ร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่คุณได้ทำการสั่งซื้อโดยตรง


ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าทั้งหมด

ร้านค้าไม่มีส่วนรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการคืนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น


โปรดทราบว่าคุณสามารถทำการคืนสินค้าและขอเปลี่ยนสินค้าได้ หากสินค้าที่ได้รับอยู่ในกรณีใดกรณีหนึ่งจาก 3 กรณีต่อไปนี้

1. 1.         สินค้าที่ได้รับมีตำหนิจากขั้นตอนการผลิต (ขาด สีซีด สกปรก ฯลฯ)


2. ร้านค้าจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อ (เช่น ผิดขนาด ผิดสี ฯลฯ)

3. 1.         ลูกค้าต้องการเปลี่ยนขนาดสินค้าที่ซื้อไปในราคาปกติ

รายการสินค้าที่ถูกต้องจะถูกจัดส่งถึงคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่สินค้าคงคลังไม่มีสีหรือขนาดที่ต้องการ เราจะทำการคืนเงินผ่านช่องทางการชำระเงินเดิมของคุณ


คำเตือน: กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของขนาดสินค้าก่อนดำเนินการชำระเงิน


การคืนสินค้าทุกรายการจะถูกตรวจสอบโดยทีมงาน E-Commerce เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหากสินค้าที่ส่งคืนไม่อยู่ในเกณฑ์ข้างต้น


หากคุณทำการคืนสินค้าโดยไม่มีการติดต่อรับคำปรึกษาจากฝ่ายบริการลูกค้ามาก่อน และทีมงานได้ทำการตรวจสอบแล้วว่าสินค้าที่ส่งคืนไม่อยู่ในเกณฑ์ข้างต้น ทีมงานของเราอาจส่งสินค้าคืนให้คุณ


เมื่อซื้อสินค้าราคาพิเศษ/ลดราคา/โปรโมชั่น จะถือว่าการขายเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถคืน/เปลี่ยน/ชดเชยได้ ในกรณีที่เปลี่ยนใจ


ขั้นตอนการคืนสินค้า - ร้านค้า Bata


ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทางอีเมลที่ CUSTOMERSERVICE.TH@BATA.COM เพื่อสร้างคำร้องขอคืนสินค้า


กรุณาแจ้งรายละเอียดคำสั่งซื้อของคุณ พร้อมแนบรูปถ่ายของสินค้าสำหรับการยืนยันความถูกต้องและตรวจสอบคุณภาพสินค้า เมื่อขั้นตอนทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันอีกครั้ง


โปรดทราบว่าสินค้าที่ทำการส่งคืนต้องอยู่ในสภาพเดิมเมื่อได้รับสินค้าครั้งแรก และสินค้าต้องถูกในบรรจุภัณฑ์เดิมอย่างครบถ้วน


เราจะดำเนินการคำร้องขอของคุณภายใน 3 วันทำการหลังจากที่เราได้รับสินค้า และจะทำการส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบภายหลัง

ในกรณีมีการคืนหรือชดเชยเป็นเงิน ระบบจะใช้เวลาดำเนินการภายใน 14 วันหลังนับจากวันที่ได้รับสินค้าคืนตามจำนวนที่ชำระ